FR - NL - EN

Stacks Image 13662


STOP PRESS :


Het warmtenetwerk van Brussel-Energie verwarmt
het Koninklijk Domein van Laeken.

Klik hier voor meer informatie

Stacks Image 1435

Wist U dat?

De energieproductie van Brussel-Energie dekt het jaarlijks energieverbruik van 65.000 huishoudens.

Wist U dat?

In 2020 is ongeveer 231 974 000 kWh geproduceerd door de verbranding van uw afval.

Wist U dat?

56% van het geproduceerde CO2 door de verbranding van uw afval bij Brussel-Energie is van organische oorsprong (de impact op het broeikaseffect is neutraal)

Wist U dat?

De geproduceerde emissies van Brussel-Energie liggen ver onder de meest strikte van kracht zijnde normen.

Wist U dat?

De installaties van Brussel-Energie zijn ultramodern. De milieunormen worden strikt nageleefd.

Wist U dat?

De energievalorisatie door afvalverbranding is het beste alternatief voor storting.

Wist U dat?

De rookgassen worden letterlijk gewassen. Het gebruikte water wordt afgelaten en intern behandeld (er wordt niets in het kanaal of de Zenne geloosd).

Wist U dat?

De uitstoot bestaat hoofdzakelijk uit waterdamp en CO2. De andere uitgestoten componenten zijn verwaarloosbaar.

Wist U dat?

Naast de energieproductie wordt er ook bijna 100.000 ton diverse materialen (verbrandingsresten, assen, schroot en zouten) gerecupereerd en gevaloriseerd.

Wist U dat?

In 2020 is er meer dan 473 400 ton afval in onze installaties verwerkt.

Wist U dat?

Brussel-Energie volgt de Ladder van Lansink (valorisatieladder). Het is er een essentiële schakel van.

Wist U dat?

Er ligt een project van warmtenetwerk ter studie. Brussel-Energie kan hiermee uw afval nog meer valoriseren.

Oplossing voor ondernemingen

U bent een bedrijf, een administratie, een ziekenhuis, een overheidsdienst ? U wenst uw afval, gelijkgesteld met niet-recycleerbaar huisvuil, valoriseren? We hebben de oplossing.


Bezoek aan onze installaties

U bent een secundaire school, een hogeschool, een universiteit, een vereniging een groep buurtbewoners of en burger en U wenst een bezoek te brengen aan onze installaties.

Brussel-Energie produceert energie met uw niet-recycleerbaar huisvuil of gelijkgesteld afval, steeds met oog voor het leefmilieu.

Ontdekt onze
beleidsverklaring.

Brussel-Energie is
ISO 9001, 14001 en 50001.


2020 in cijfers

Verwerkt afval

Meer dan 473 400 ton:
  • 315 700 ton aanvoer Net Brussel
  • 137 700 ton aanvoer winkels, gemeente, bedrijven, etc.

Energieproductie

Stoomproductie : 1 377 000 ton op 385°C
  • 1 228 100 ton wordt naar de turbines gestuurd
  • 148 900 ton voor de DeNOx en de verdamping-kristallisatie

Electriciteitsproductie :
230 251 000 KWh
  • 194 598 000 KWh wordt op het net gezet (= jaarverbruik van 65.000 huishoudens)
  • 35 653 000 KWh wordt gebruikt voor de werking van de verbrandingsinstallatie

Warmteproductie : 1 723 000 KWh


Valorisatie van gerecupereerd materiaal

  • 75 390 ton bodemassen (verbrandingsresten)
  • 7 465 ton vliegassen
  • 6 352 ton schroot
  • 3 195 ton zout
Slechts 759 ton slib - hetzij 0,14% - afkomstig van de behandeling van het waswater, komt, na stabilisatie, op een stortplaats terecht..

Klik op de graphiek !

Alt image
Stacks Image 9030
Alt image
Stacks Image 9033

Contacteer ons voor meer informatie.