FR - NL - EN

Wie zijn we?


In het kort

De opdracht van Brussel Energie bestaat erin energie te produceren op basis van uw niet-recycleerbaar huisvuil of gelijkgesteld afval.
Het milieu respecteren, zelfs beschermen staat hierbij voorop.


De installaties van Brussel-Energie bestaat uit drie lijnen van 19t/h met een stookwaarde van minder dan 9.000 kJ per kilo.

Het kapitaal is voor 100% in handen van Net Brussel.

Brussel-Energie heeft 70 personen in dienst:
* 27 werklieden
* 34 bedienden
* 9 kaderleden

Directeur is Daniel Van Lathem
Adjunct-directeur is Michel Rappe


Een kort overzicht

* 1984 – Bouw van de verbrandingsinstallatie
* 1999 – Installatie van de rookgasbehandeling
* 2000 – Modernisering van de oververhitter
* 2005 – Installatie van de DeNOx-eenheid