FR - NL - EN

Brussel-Energie bezoeken


Brussel-Energie heeft een essentiële rol in het afvalbeheer. Brussel-Energie bezoeken, dat is ook antwoorden op volgende vragen :
- In welke context treedt Brussel-Energie op?
- Waarom ondersteunt Brussel-Energie sterk de preventie, het hergebruik en de recyclage van afval?
- Via welke procédés en technologieën valoriseert Brussel-Energie het restafval?
- Hoe beschermt Brussel-Energie het milieu?
Op deze en andere vragen krijgt u een duidelijk antwoord tijdens een boeiend bezoek aan onze installatie.

Oppassen !


Twee soorten rondleidingen worden georganiseerd :
MILIEUBEZOEK voor :
- secundaire scholen
- verenigingen en groepen die wensen te worden gesensibiliseerd rond afvalbeheer en de « vereenvoudigde » technische werking van de installatie.

In dit geval, moet u eerst een bezoek brengen aan het sorteercentrum “Recyclis”, voordat een bezoek aan Brussel-Energie mogelijk is, conform het sensibiliseringsprogramma van Net Brussel. Recyclis is het gewestelijk sorteercentrum voor PMD en papier-karton. Dit bezoek aan Recyclis wil bovenal sensibiliseren voor recyclage dat, in het systeem van het afvalbeheer, net voor de energieproductie door verbranding staat.
TECHNISCH BEZOEK voor :
- universitaire faculteiten, richting wetenschappen
- universitaire faculteiten, richting technologie
- verenigingen van ingenieurs, chemici, etc. die voornamelijk technische informatie wensen
Brussel-Energie is een industriële site in continuwerking. De toegangsvoorwaarden zijn:
- Minimumleeftijd: 14 jaar
- Maximaal aantal personen: 30
- Groepen van meer dan 15 personen moeten 2 verantwoordelijke begeleiders voorzien. De groep wordt dan in twee gesplitst.
- De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun groep
- De site is niet aangepast voor personen met beperkte mobiliteit noch voor zwangere vrouwen (veel trappen)
Het bezoek is gratis, duurt ongeveer 2 uren en omvat:
- een algemene voorstelling op scherm
- een rondleiding in de verbrandingsinstallatie met een gids
- een debriefing met vragen/antwoorden.
Enter the name for this tabbed section: Veiligheidsinstructies
Brussel-Energie is een industriële site. Gelieve eerst kennis te nemen van volgende veiligheidsinstructies voordat u zich inschrijft.

Gelieve deze instructies ook te downloaden voor alle deelnemers aan het bezoek.

Dank u voor uw begrip.
Stacks Image 44200
Dragen van platte & gesloten schoenen (antislipzool)
Tijdens de rondgang wordt er over looproosters gewandeld, deze zijn niet beloopbaar met hakken.
Gladde vloeren zijn mogelijk, draag daarom bij voorkeur schoen met anstislipzool.
Stacks Image 44302
Dragen van veiligheidshelm
Tijdens de rondgang is het verplicht een veiligheidshelm te dragen.
Risico op vallende stukken of stoten is uitzonderlijk maar niet onbestaande.
De veiligheidshelm kan worden vergroot/ verkleind door op stelband achteraan de helm te duwen.
Sangle
Stacks Image 44303
Dragen van veiligheidsbril
Een veiligheidsbril is verplicht te dragen gedurende het volledige bezoek. Een aantal zones waar risico’s op oogletsels aanwezig zijn, worden doorkruist.
Stacks Image 44310
Dragen van fluohesje
Omdat er tijdens de rondgang langs zones wordt gegaang waar transportvoertuigen rijden, is men verplicht om een fluo-hesje te dragen met identificatie visistor.
Stacks Image 44313
In geval van brand / incident
Volg steeds de instructies van de gids op. Verzamelpunt bevindt zich thv. de ingangsslagboom.
Evacuatiesignaal is een ononderbroken alarme.
Stacks Image 44316
Warme oppervlakken
Het bezoek gebeurd in een bedrijf dat in werking is. Bepaalde oppervlakken kunnen warm zijn, het is daarom verboden om aan de onderdelen te komen.
Stacks Image 44319
Verbod op fotograferen
Het is verboden om foto’s en/of films te maken van de installatie, mensen, enz.
Stacks Image 44322
Vasthouden leuning
Tijdens het dalen of stijgen op trappen is men verplicht de leunig vast te houden om ongevallen te voorkomen.
Stacks Image 44325
Roken verboden
Een rookverbod geld voor het totale bedrijf.
Stacks Image 44328
Algemeen
Verplicht om steeds in groep te blijven. Volg steeds de instructies van de gids
Site niet aangepast voor personen met beperkte mobiliteit noch voor zwangere vrouwen (veel trappen)
Last van hoogtevrees? Meld dit op voorhand bij de gids.
Enter the name for this tabbed section: Milieubezoek (niet technisch)
U vertegenwoordigt een secundaire school of een groep/vereniging die wenst te worden gesensibiliseerd rond afvalbeheer en de « vereenvoudigde » technische werking van de installatie.

In dit geval, moet u eerst een bezoek brengen aan het sorteercentrum “Recyclis”, voordat een bezoek aan Brussel-Energie mogelijk is, conform het sensibiliseringsprogramma van Net Brussel. Recyclis is het gewestelijk sorteercentrum voor PMD en papier-karton. Dit bezoek aan Recyclis wil bovenal sensibiliseren voor recyclage dat, in het systeem van het afvalbeheer, net voor de energieproductie door verbranding staat.
Si vous représentez un établissement scolaire ou universitaire, quelle classe souhaite effectuer la visite?
Voor milieugericht bezoeken
Ik bevestig dat mijn school een bezoek heeft gebracht aan Recyclis (sorteercentrum PMD en papier-karton) op:
De verificatiecode die ik heb ontvangen van Recyclis opdat het bezoek aan Brussel-Energie mogelijk is, is:
Opgelet!
Indien meer dan 15 studenten is een tweede begeleider verplicht.

Gewenste data (maandag tot zaterdag)


Onze animaties kennen een groot succes. Kies tot 8 data die u passen. Voor elke datum zijn 3 uren mogelijk.
Waarom wilt u onze installaties bezoeken? Bent u geïnteresseerd in (meerdere antwoorden mogelijk) :
De velden in het blauw zijn verplicht.
Enter the name for this tabbed section: Technisch Bezoek
U vertegenwoordigt een universitaire faculteit, richting wetenschappen of technologie, of een vereniging van ingenieurs, chemici, die voornamelijk technische informatie wensen.