FR - NL - EN

Energieproductie


Door uw afval als brandstof te gebruiken, worden de bronnen fossiele brandstoffen minder uitgeput.
De verbranding van het restafval (3 ovens @ 19 t/uur elk) produceert waterstoom. Tot in januari 2016 werd deze stoom uitsluitend doorgestuurd naar 3 turbines voor een jaarlijkse elektriciteitsproductie die 65.000 Brusselse huishoudens van elektriciteit kan voorzien.

Sinds januari 2016 is eveneens een warmtenet in werking gesteld.
Stacks Image 3946

Voordelen van het warmtenet


Met 1 ton afval, kunnen we produceren:
- 500 kWhe elektriciteit of
- 2 000 kWhth warmte

Het energierendement van een installatie:
- voor elektriciteitsproductie varieert tussen 25 en 55%
- voor warmteproductie varieert tussen 85 en 95%

Milieu - impact van het warmtenet


Jaarlijkse doelstellingen met de maximale capaciteit van 20 MW
- 30 000 000 kWh energieverbruik (gas, huisbrandolie,...) vermeden (vergelijkbaar met het verbruik van 1 200 huishoudens).
- 10 000 ton CO2 vermeden
- Minder vervuiling (fijnstof van de individuele verwarmingsketels)

Economische impact van het warmtenet


- Positieve economische balans voor de verbruikers
- Grotere veiligheid (brand, gaslek,...)
- Geen schoorsteen kleiner technisch lokaal
- Kortere energietransportafstand

Ontvangers van het warmtenet


Momenteel levert het warmtenet aan het shopping center Docks en aan lokale kmo's sinds oktober 2016.
De serres van het Koninklijk domein zullen midden 2020 worden aangesloten.