FR - NL - EN

Oplossing voor bedrijven


Brussel-Energie biedt zijn diensten aan privébedrijven, administraties, ziekenhuizen en overheidsdiensten aan via de Afvalverwerkingsbeleid Dienst van Net Brussel. Brussel-Energie is erkend als installatie voor energievalorisatie van klasse R1 sinds 2007.


Waarom voor Net Brussel kiezen?


- U bent een ecobewust bedrijf en uw klanten zijn niet-ongevoelig voor uw milieu-engagement;
- Onze installaties beschermen het milieu optimaal;
- U kunt rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Uw afval laten verwijderen. 3 Stappen :


Opgelet !
Als u uw afval zelf niet kan aanleveren bij Brussel-Energie, kan u Net Brussel dan Net Brussel Pro contacteren via 0800 988 77.
 • 1.Toegelaten afval

  Open or Close
  Niet-recycleerbaar afval van dezelfde aard als het afval van huishoudens.

  Niet-toegelaten afval :


  - giftig of gevaarlijk afval (cf. afvalstoffen waaruit een toxische stof kan vrijkomen);
  - radioactief afval;
  - farmaceutisch en fyto-farmaceutisch afval;
  - speciaal ziekenhuisafval zoals pathologisch afval en besmet afval;
  - chemisch afval of, meer algemeen, afval dat spontane ontploffingen of brand kan veroorzaken, zoals solventen met een hoge verdampingsgraad;
  - groot afval;
  - slib;
  - niet-verbrandbaar afval en/of afval dat door zijn aard de installaties kan beschadigen zoals afbraakstoffen, steenslag en aarde, alsmede schroot (welke elders een betere verwerking kunnen ondergaan);
  - afvalstoffen met een lengte van meer dan 0,5m;
  - niet-toegelaten afvalstoffen volgens de van kracht zijnde reglementeringen;
  - afvalstoffen afkomstig van internationaal vervoer.


 • 2. Contact formulier

  Open or Close
  De velden in blauw zijn verplicht.
  In dringende gevallen of voor aanvullende inlichtingen :

  Secrétariaat : 02/778.09.02
 • 3. Route naar Brussel-Energie

  Open or Close

  Brussel-Energie N.V.
  L. Monnoyerkaai, 8
  B-1000 Brussel

  Komt u van buiten Brussel


  dan vindt u uw routebeschrijving in dit document.
  close
  Get Directions to Our Location
    


  Usine arrière map

  close
  Get Directions to Our Location
    


  Usine arrière map

  Komt u van het Brussels Gewest


  dan bedankt Brussel-Energie u om de route te kiezen die het centrum van Brussel ontlast. Op de volgende kaart is het Brussels Gewest opgesplitst in 3 zones met elk haar routebeschrijving:

  Stacks Image 3457
  - Ik kom van de fuchsia zone en wil Brussel ontlasten

  - Ik kom van de blauwe zone en wil Brussel ontlasten

  - Ik kom van de oranje zone en wil Brussel ontlasten

  Voor een vlotter verkeer raadt Brussel-Energie u ook aan om, in de mate van het mogelijke, spitsuren te vermijden. In dit kader herinneren we u eraan dat Brussel Energie 7/7 en 24/24 uur open is.
  Stacks Image 3574
  Goed voor het milieu !
  Brussel-Energie doet inspanningen om de impact van zijn activiteiten op de luchtkwaliteit tot een minimum te beperken. In deze context, moedigen we u aan om (1) uw oudste vrachtwagens te vervangen door vrachtwagens van de laatste generatie; en (2) al uw voertuigen uit te rusten met roetfilters (om de uitstoot van PM2, PM5 en PM10 te beperken) en met SCR-technologie (Selectieve Katalytische Reductie) (om de uitstoot van NOx te beperken).
We factureren de verbranding van uw afval per ton (minimaal 1 ton) volgens de geldende tarieven vastgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.