FR - NL - EN

Werking van de verbrandingsinstallatie


De ultramoderne installaties van Brussel-Energie garanderen het optimaal beheer van de stromen en de meest strikte naleving van alle milieunormen.


A. Het circuit afval - stroom

 • Het afval wordt geladen in een laadtrechter
 • Door de zwaartekracht valt dit op een transportband
 • Het komt terecht op een hellend rooster waar het wordt verbrand
 • De resten (bodemassen) worden ontijzerd en gevaloriseerd
 • Het water wordt omgezet in stoom in de buizen van de ketel
 • De stoom van oververhit water door verbranding van aardgas wordt aan de turbines en het warmtenet bezorgd


B. De rookgasbehandeling

 • De rookgassen gaan door de ketel waar ze worden afgekoeld
 • In de elektrofilters wordt tot 99% van de stofdeeltjes afgevangen
 • De vliegassen worden gevaloriseerd
 • De rookgassen worden gewassen in 2 wastorens
 • De eerste wastoren vangt de zuren, zware metalen en andere elementen af
 • De tweede wastoren vangt de zwaveldixiode, dioxines, furanen en resterende zuren af
 • De electroventuri vangen de laatste stofdeeltjes en kleine druppels af


C. De DeNOx-eenheid

 • De stikstofoxide-emissies wordt vernietigd door injectie van een ammoniakoplossing op 240°C op een catalysator
 • Ze worden omgezet in stikstof (N2) en water (H2O)


Het gebruikte water voor de rookgaswassing wordt behandeld in het waterbehandelingsstation en in een verdamping-kristallisatie-installatie. Het water wordt vervolgens opnieuw gebruikt.
Stacks Image 11400

Om in te zomen op de details van het schema, glijd met de muis over het beeld.

A. Circuit afval stoom

1. Storthal
2. Stortbunker
3. Rolbrug met grijper
4. Laadtrechter
5. Ventilator primaire luchttoevoer
6. Ventilator secundaire luchttoevoer
7. MARTIN-rooster
8. Steunbrander
9. Oven - ketel
10. Stoomoververhitter
11. Economiser
12. Externe stoomoververhitter
13. Bodemasextractor
14. Trillende transportband voor bodemas
15. Elektromagnetische trommel
16. Bodemasbunker

C. DeNOx-eenheid

25. Rookgas/Rookgas warmtewisselaar (in glas)
26. Condensaat/rookgas warmtewisselaar (in staal)
27. Rookgas/Rookgas warmtewisselaar (in staal)
28. Stoom/rookgas warmtewisselaar (in staal)
29. Katalysatorreactor
30. 2de trekventilator
31. Ammoniak injectie
32. Condensaattank
33. Water naar ontgasser
34. Stoomleiding
35. Luchtcondensor
36. Schoorsteen

B. Rookgasbehandeling

17. Elektrofilters
18. Silo’s voor vliegas
19. Eerste wastoren
20. Tweede wastoren
21. Electro-venturi
22. Natriumhydroxide (NaOH)
23. Actieve kool
24.1ste trekventilator

D. Turbines


E. Warmtenet


 • Stacks Image 2785
 • Stacks Image 2786
 • Stacks Image 2787
 • Stacks Image 2791
 • Stacks Image 2793
 • Stacks Image 2795
 • Stacks Image 2797
 • Stacks Image 2799
 • Stacks Image 2801
  Image slide caption
 • Stacks Image 2803
  Image slide caption